-->

Tor Lal Lal Sadi Re Lyrics | Mp3 Song Download | Video

Tor Lal Lal Sadi Re Lyrics | Mp3 Song Download
Tor Lal Lal Sadi Re Lyrics | Mp3 Song Download | Video

Tor Lal Lal Sadi Re Lyrics
तोर लाल लाल साड़ी रे तोर पियर पियर साड़ी रे
अरे देखा के दीवाना करेला रे हे चिकन चमेली छोड़ी रे  

झामकल गोरी छोड़ी रे  तोर लाल लाल साड़ी रे  
तोर पियर पियर साड़ी रे तोर लाल लाल साड़ी रे  

तोर पियर पियर साड़ी रे अरे देखा के दीवाना करेला रे  
अरे चिकन चमेली छोड़ी रे हाय रे


Tor Lal Lal Sadi Re Mp3 Download

झामकल गोरी छोड़ी रे  अरे चिकन चमेली छोड़ी रे हाय रे  
पगली दीवानी छोड़ी रे  दिल के चुराई लेले गोरी रे तोय  

पगला निर्मित देले गोरी रे तोय लाल फाउंडर साड़ी गजरा खोपा  
युक्त के लुते लेलक तोर लाल लाल साड़ी रे  

तोर पियर पियर साड़ी रे तोर लाल लाल साड़ी रे  
तोर पियर पियर साड़ी रे अरे देखा के दीवाना करेला रे  

अरे चिकन चमेली छोड़ी रे हाय रे  झामकल गोरी छोड़ी रे  अरे 
चिकन चमेली छोड़ी रे हाय रे  पगली दीवानी छोड़ी रे  
एके गो दिल गोरी एके गो जान  उड़ाय के ले गेले गोरी मोर प्राण
होने के समराली तोये हमरानी  जाबे ना मोके छोईड़ के

तोर लाल लाल साड़ी रे  तोर पियर पियर साड़ी रे
तोर लाल लाल साड़ी रे  तोर पियर पियर साड़ी रे

देखा के दीवाना करेला रे  अरे चिकन चमेली छोड़ी रे हाय रे  
झामकल गोरी छोड़ी रे  अरे चिकन चमेली छोड़ी रे हाय रे  
पगली दीवानी छोड़ी रे

Also Read